absurd228.pl

Odszkodowanie OC

AVISTA to firma, która proponuje dopłaty do odszkodowania OC oraz AC. Chodzi o to, by poszkodowany z kolizji drogowej uzyskał dodatkowe pieniądze. Jest to bardzo korzystna opcja w sytuacji, gdy kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowa nie jest zbieżna z faktycznymi kosztami, jakie zostały poniesione na naprawę. Warto nadmienić, że po przedstawieniu kosztorysu przygotowanego przez zakład ubezpieczeniowy, można liczyć na niezwłoczną informację o wysokość dodatkowej wypłaty. Wypłata następuje w ciągu 24 godzin.