absurd228.pl

Jacek Kielin

Odpowiednie metody komunikacji, pozwalające na zachowanie prawidłowego kontaktu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z ich rodzicami lub opiekunami, pozwala wyeliminować pewne zachowania. Kluczową rolę odgrywają tu relację między obiema stronami. Aby utrzymać je na jak najlepszym poziomie, warto skorzystać ze szkoleń, które pozwolą nieco przybliżyć pracę psychiki dziecka. W ofercie Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych – Jacek Kielin znajdziesz wiele innowacyjnych metod treningowych. Zapraszamy: http://jacekkielin.pl/uslugi/!