absurd228.pl

Działalność UOKiK w Polsce

Szacuje się, że wartość zamówień publicznych wyniosła w 2012 r. w naszym kraju ok. 132,7 mld zł. Ważną instytucją, powołaną do pilnowania właściwego wydawania pieniędzy podatników w ramach zamówień publicznych jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obowiązek UOKiK to głównie wykrywanie zmów przetargowych między uczestnikami toczącego się przetargu.Działalność UOKiK nie ogranicza się wyłącznie do tego. Przykładem jest analiza systemu zamówień publicznych, której efektem jest wydany niedawno raport „System zamówień publicznych, a rozwój konkurencji w gospodarce”. Przedstawiono tam szczegółowo zasady, które powinny regulować przetargi w Polsce i w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Opisane zostały dokładnie problemy występujące w działaniu systemu zamówień publicznych w Polsce. Niezwykle przydatne dla uczestników i organizatorów przetargów mogą okazać się również informacje, jakie typy działań mogą być uznane za ograniczające konkurencję.Jeżeli interesuje nas prawo zamówień publicznych, a jesteśmy na terenie Wrocławia, możemy zwrócić się do kancelarii prawnej Modus.