absurd228.pl

Badanianawierzchni.pl – badanie VSS

Jednym z powodów, dla których zgłoszenie się do zakładu może być wyjątkowo opłacalne, jest kompleksowość ich działań związanych z badaniami nawierzchni. W jednym miejscu zlecić można pomiary wielorakiego typu. Obecność zaawansowane sprzętu pozwala przeprowadzać badania VSS, płytą statyczną, a także inne rzadko dostępne w Polsce badania, za pomocą profilografu laserowego czy też przyczepy dynamometrycznej (SRT). Zakład bez problemu wykona też badania laboratoryjne na próbkach dostarczonych przez zleceniodawcę, jeśli pojawi się taka możliwość.